Keskeiset rengasmääräykset

Uuden tieliikennelain mukaan talvirenkaita on käytettävä kelin vaatiessa marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Nastarenkaita saa käyttää muunakin aikana, jos sää tai keli sitä edellyttää.

Renkaiden kulutuspinta ja ominaisuudet (TLL 105 §)

Henkilöauton kesärenkaiden kulutuspinnan pääurien syvyyden tulee olla vähintään 1,6 mm.

Samalle akselille asennettavien renkaiden tulee olla mitoiltaan, rakenteeltaan ja ominaisuuksiltaan samanlaiset.

Talviaikana käytettävät renkaat (TLL 106 §)

Talvirenkaita on käytettävä 1.11.–31.3., jos sää tai keli sitä edellyttää. *

Talvirenkaiden kulutuspinnan pääurien syvyyden tulee olla tuolloin vähintään 3,0 mm.

Talvirenkaita ei kuitenkaan tarvitse käyttää esimerkiksi ajoneuvon katsastukseen liittyvissä tilapäisissä, enintään 20 km:n pituisissa siirroissa.

* Tieliikennelain perustelujen mukaan talvirenkaiden käyttöä edellytetään tieolosuhteissa, joissa alueen tieverkolla (myös pienemmät tiet huomioon ottaen) olisi tarve käyttää talvirenkaita olemassa olevan tai mahdollisen liukkauden vuoksi.

Ajoneuvon renkaiden liukuesteet (TLL 107 §)

Henkilöauton renkaat saa varustaa nastoin, lumiketjuin tai vastaavin liukuestein, jotka eivät oleellisesti vahingoita tienpintaa.

Nastarenkaita saa käyttää marraskuun alusta maaliskuun loppuun sekä muulloinkin, jos sää tai keli sitä edellyttää.

Nastojen määrät ajoneuvon eri renkaissa eivät saa poiketa toisistaan siten, että siitä aiheutuu vaaraa.

Tarkemmat rengasmääräykset (Traficom)

Nastarenkaiden ehjien nastojen määrät henkilöauton eri renkaissa saavat poiketa enintään 25 % ajoneuvon sen renkaan nastamäärästä, jossa nastoja on eniten. Poikkeama saa kuitenkin olla tätä suurempi, jos nastojen lukumäärä on jokaisessa renkaassa vähintään 75 % uuden vastaavan renkaan nastojen lukumäärästä.

Talvirenkaat voivat olla joko nastallisia tai nastattomia. Nastattomiksi talvirenkaiksi katsotaan 3PMSF-merkinnällä (lumipitomerkintä) varustetut kitkarenkaat tai allseason-renkaat. Siirtymäaikana talvirenkaana voidaan kuitenkin käyttää pelkällä M+S-merkinnällä varustettuja renkaita 30.11.2024 asti.