Tieliikennelain seurantatutkimus: Autoilijat osaavat vaihtaa renkaansa sään ja kelin mukaan

Tiedote 26.10.2021

Kesäkuussa 2020 voimaan tulleessa tieliikennelaissa talvirengaspakko muuttui keliperusteiseksi ja nastarenkaiden käyttöaikaa rajattiin kevätkaudella. Talvirengasmääräykset uudistettiin vastaamaan paremmin Suomen vaihtelevia keliolosuhteita. Tavoitteena on lisätä autoilijoiden omaa vastuullisuutta turvallisesta, sujuvasta ja ympäristöystävällisestä liikenteestä.

Uudistuksen vaikutuksia rengaskäytäntöihin ja liikenneturvallisuuteen arvioitiin Traficomin teettämässä kaksivuotisessa tutkimuksessa *. ”Suomalaisautoilijat ovat tottuneet jo aiemmin vaihtamaan talvirenkaat alle kelien mukaan. Viime syksynä renkaanvaihdot ajoittuivat tavallista myöhempään poikkeuksellisen leudon syksyn myötä”, seurantatutkimuksesta vastannut viestintäkonsultti Jouko Lahti valottaa.

"Etukäteen pelättiin, että uusi laki voisi johtaa lisääntyvään kesärenkailla ajeluun talvikeleillä. Tätä ei onneksi tapahtunut. Alkuvuodesta 2021 toteutetussa parkkipaikkaseurannassa kesärenkaiden osuus oli vain 0,3 % eli saman verran kuin vastaavassa tutkimuksessa vuonna 2018", sanoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin erityisasiantuntija Riikka Rajamäki.

Kitkarenkaiden suosio kasvamassa

Kitkarenkaiden osuus henkilöautojen talvirenkaista on jatkanut kasvuaan. Viime talvena kitkarenkaiden osuus talviliikenteessä oli koko maassa keskimäärin 19 %, kun se vastaavassa parkkipaikkaseurannassa tammi–helmikuussa 2018 oli vain 12 %. Jokasyksyisten rengasratsioiden tulosten mukaan kitkarenkaiden suosion kasvu ei näyttäisi kuitenkaan johtaneen niiden yleistymiseen kesäkäytössä.

Muutokset rengaskäytännöissä ovat toistaiseksi olleet niin vähäisiä, ettei niillä ole voinutkaan olla merkittäviä vaikutuksia liikenneturvallisuuteen. ”Onnettomuustilastojen valossa talvikauden liikenneturvallisuus näyttäisi hieman kohentuneen, mutta vaikutuksia voidaan arvioida luotettavasti vasta, kun päästään tarkastelemaan lähemmin yksittäisiä tapauksia”, Jouko Lahti huomauttaa.

Kaiken kaikkiaan seurantajaksolla 2019–2021 vallinneet olosuhteet olivat sekä säiden ja kelien että koronapandemian osalta niin poikkeuksellisia, että tutkimustulosten pohjalta ei pidä tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Tutkijoiden mukaan tulosten tulkinta olisi huomattavasti varmemmalla pohjalla, jos seurantaa jatkettaisiin samoilla menetelmillä vähintään yhden talvikauden ajan.

Tutkimusraportti:
Tieliikennelain uudistuksen vaikutus talvi- ja kesärenkaiden käyttöön (Jouko Lahti, Panu Sainio/ Traficomin tutkimuksia ja selvityksiä 10/2021)

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Riikka Rajamäki, puh. 029 534 6172, riikka.rajamaki@traficom.fi
Viestintäkonsultti Jouko Lahti, puh. 050 592 4240, jouko.lahti@renkaatkelinmukaan.fi

* Traficomin teettämässä tutkimuksessa selvitettiin talvi- ja kesärenkaiden vaihtoajankohtaa ja käyttöä lakimuutosta edeltävänä talvena 2019–2020 ja lakimuutosta seuraavana talvena 2020–2021. Tiedonkeruumenetelminä olivat kyselyt, haastattelut, kenttämittaukset ja tilastoaineistot.