Euroopan komissio: Komissio ehdottaa uusia Euro 7 -päästönormeja ajoneuvojen epäpuhtauspäästöjen vähentämiseksi ja ilmanlaadun parantamiseksi

10.11.2022

Komissio on tänään esittänyt ehdotuksen, jolla on määrä vähentää EU:ssa myytävien uusien moottoriajoneuvojen aiheuttamaa ilman saastumista. Ehdotuksella puututaan paitsi pakokaasupäästöihin myös jarruista ja renkaista peräisin oleviin päästöihin. Ehdotus tukee myös komission 26.10.2022 ehdottamien uusien tiukempien ilmanlaatunormien toteutumista.

Uusilla Euro 7 -päästönormeilla varmistetaan, että henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autot ovat paljon puhtaampia ja pysyvät puhtaampina paljon pitempään kuin nykyiset säännöt edellyttävät. Vaatimusten on täytyttävä todellisissa ajo-olosuhteissa, jotka kuvastavat paremmin tilannetta kaupungeissa eli siellä, missä ilmansaasteongelmat ovat suurimmat.

Euro 7 -normeista tulee maailman ensimmäiset päästöstandardit, jotka menevät pakokaasupäästöjen sääntelyä pitemmälle: niissä asetetaan raja-arvot myös jarrujen hiukkaspäästöille ja säännöt renkaiden mikromuovipäästöille. Näitä raja-arvoja sovelletaan kaikkiin ajoneuvoihin sähköajoneuvoja myöten.

Komission ehdotus toimitetaan seuraavaksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle hyväksymistä varten.

Lue lisää...

11.11.2022Lapin Kansa: Lapissa ta­pah­tuu suh­tees­sa enemmän kit­ka­ren­kail­la ai­heu­tet­tu­ja kuo­lon­ko­la­rei­ta kuin Suo­mes­sa kes­ki­mää­rin
10.11.2022Euroopan komissio: Komissio ehdottaa uusia Euro 7 -päästönormeja ajoneuvojen epäpuhtauspäästöjen vähentämiseksi ja ilmanlaadun parantamiseksi
01.11.2022HS: Yksi merkintä kertoo, saako kitkarenkaillasi ajaa enää kahden vuoden kuluttua
25.10.2022Nokian Renkaat: Miksi perheen kakkosautossakin kannattaa olla premium-renkaat?
25.10.2022Liikenneturva: Talvirenkaat alle kelin mukaan
24.10.2022Fintraffic: Ren­kaat ke­lin mukaan -kampanja: Tal­vi­ke­lit vaa­ti­vat malt­tia ja ke­lin mu­kai­sia ren­kai­ta
24.10.2022Yle/STT: Nastarenkaat yliedustettuna talvikauden kuolonkolareissa - kitkarenkaiden osuus tilastoissa vähentynyt 2000-luvun alusta
24.10.2022Aamulehti: Kuolonkolarit paljastavat: kitkarenkaat saattavat olla turvallisemmat kuin nastat
19.10.2022Väylävirasto: Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset käyttöön
18.10.2022Traficom: Hyväkuntoiset talvirenkaat tärkein turvavaruste - alle sään ja kelin mukaan

Siirry arkistoon »